Wycieczka klas IIa, IIb i III do Kopalni Soli w Bochni

18 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy IIa, IIb i III pod opieką p. Jolanty Ziółkowskiej, Bożeny Kafel, Małgorzaty Sarota i Anety Kwiatkowskiej uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli w Bochni.
Zwiedzanie kopalni pozwoliło dobrze poznać sposoby dawnej techniki wydobywczej. Wędrówka podziemnym labiryntem pod miastem dostarczyła wielu wrażeń i przeniosła nas w czasie. Uczestnicy wycieczki zobaczyli nowe rzeczy, wysłuchali ciekawych opowieści, dotknęli niecodziennych przedmiotów, a także aktywnie angażowali się w interesujące zadania. Pełna niespodzianek wyprawa solnymi korytarzami zaprowadziła młodych turystów wprost do spotkania ze Skarbnikiem, dobrym duchem kopalni.
Pobyt w kopalni zakończony został wspólną zabawą i grami sportowymi w komorze Ważyn.