Apel z okazji trzynastej rocznicy śmierci Jana Pawła II

Apel z okazji trzynastej rocznicy śmierci Jana Pawła II 6 kwietnia spotkaliśmy się w trzynastą rocznicę śmierci Jana Pawła II, Patrona naszej szkoły. Tegoroczne obchody objęły następujące działania uczniów:

  • pisanie wiersza,
  • pisanie prac literackich,
  • recytacja wierszy o Janie Pawle II lub Jana Pawła II.

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, społeczność szkolna wysłuchała nagrodzonych prac literackich i wierszy: Anny Hałuchy, Natalii Bodziony, Łucji Karbownik, Krystiana Cabały. Z uwagi na udział w wyciecze nagrodzonej pracy nie odczytała Małgorzata Sarna.

Następnie wysłuchaliśmy recytacji uczniów klasy IV i II gimnazjum, którzy zdobyli I miejsca w klasowych konkursach recytatorskich. Były to: Julia Marchacz i Aleksandra Łukasik.
Po wręczeniu nagród książkowych przez panią Dyrektor, przyszła pora na nagrodzenie wszystkich tych uczniów, bardzo dobrze rozumieją motto naszej szkoły: „Wymagajcie od siebie, chociaż nikt nie wymagałby tego od Was” i brali udział w konkursach: przedmiotowych, tematycznych, ortograficznych, recytatorskich.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Na zakończenie apelu pomodliliśmy się wspólnie do Świętego Jana Pawła II i zaśpiewaliśmy „Barkę”.