Gminny Konkurs Interdyscyplinarny

W dniu 16 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Podolu – Górowej odbył się Gminny Konkurs Interdyscyplinarny w dwóch kategoriach – dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.

Celem konkursu było:

 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań naukami ścisłymi,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozbudzanie wrażliwości uczniów na potrzebę ochrony środowiska,
 • wskazywanie źródeł zanieczyszczeń środowiska i sposobów ich zmniejszania lub eliminacji,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej,
 • wykształcenie umiejętności badawczych, takich jak planowanie i prowadzenie doświadczenia lub obserwacji mikroskopowej, dokonanie opisu, rysunku,
 • stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa,
 • pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

W konkursie wzięły udział cztery szkoły podstawowe, a w gimnazjum pięć szkół z terenu gminy Gródek nad Dunajcem. W skład drużyny wchodziły po trzy osoby, łącznie uczestników było 27.

Rozgrywki pomiędzy drużynami składały się z czterech etapów:

 • etap I – krzyżówka oraz rebus,
 • etap II – test wiedzy
 • etap III – ćwiczenie praktyczne – wykonanie prostego doświadczenia przyrodniczego lub obserwacji mikroskopowej,
 • etap IV – wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej lub prozdrowotnej wg dowolnej techniki.

Po przeprowadzonych rozgrywkach w szkole podstawowej miejsca przedstawiały się następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Przydonicy

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Jelnej

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej

a w gimnazjum:

I miejsce – Gimnazjum w Podolu-Górowej

II miejsce- Gimnazjum w Przydonicy

III miejsce – Gimnazjum w Jelnej

IV miejsce – Gimnazjum w Rożnowie

V miejsce – Gimnazjum w Gródku na Dunajcem