Jubileuszowe XXV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej.

Spotkanie to odbyło się 15 marca 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Myślą przewodnią zjazdu były słowa naszego Patrona; „ Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na  miłości Boga i bliźniego”. Dorobek szkoły związanej z pracą wokół nauki Patrona Rodziny prezentowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciężkowicach. Uczestnicy spotkania brali udział w „Drodze Krzyżowej –  Ślad losu”, we  Mszy Świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława  Salaterskiego  oraz  koncercie – „ Wiara, Nadzieja, Miłość”, przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach.