Makieta Akademii pana Kleksa – projekt kl. IV A

W listopadzie uczniowie kl. IV A czytali i omawiali lekturę Jana Brzechwy pt. „Akademia pana Kleksa”. Przy okazji rozmów o książce dzieci z dowolnych materiałów wykonały różnorodne makiety. Uczniowie z dużym zapałem, zaangażowaniem i troską o szczegóły wykonali powierzone im zadania.