MDP z Podola-Górowej znowu najlepsze!!!

Dziewczęta MDP Podole –Górowa znowu najlepsze!!!

 Dziewczęta po raz kolejny okazały się najlepsze i wygrały Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się 18 września na stadionie w Bartkowej – Posadowej. Z Gminy Gródek nad Dunajcem w zawodach wzięły udział cztery drużyny dziewczęce: MDP Podole – Górowa, MDP Gródek nad Dunajcem, MDP Przydonica i MDP Jelna i dwie drużyny chłopięce: MDP Przydonica i MDP Jelna.

Nasze dziewczęta w składzie: Kinga Matusik, Agnieszka Koszyk, Justyna Koszyk, Ewelina Bałuszyńska, Kinga Małek, Klaudia Pociecha, Agnieszka Witek, Wiktoria Sadłoń, Gabrysia Ziółkowska, Kinga Koszyk i Martyna Lisek przez kilka tygodni brały udział w zbiórkach szkoleniowych, podczas których doskonaliły „musztrę”, rozwinięcie bojowe i sztafetę. Podczas treningów zawsze mogły liczyć na pomoc Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gródku nad Dunajcem Tadeusza Gąski i druha Kamila Waściszakowskiego 😉 za co serdecznie Im dziękujemy!!!

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest w szczególności:

  • popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
  • mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
  • ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
  • wyłonienie najlepszych drużyn,
  • przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozgrywane są zgodnie z regulaminem Zawodów Sportowo – Pożarniczych MDP – CTiF, czyli Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów (ang. The International Association of Fire and Rescue Services).

Opiekun MDP

Małgorzata Koterla