Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są: