Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły : mgr Anna Firlej

mgr Anna Firlej – matematyka, fizyka
mgr Bożena Kafel – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Anna Klimek – edukacja wczesnoszkolna, plastyka,zajęcia artystyczne
mgr Jolanta Ziółkowska – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Dorota Juszczyk – wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Marchacz- wychowanie przedszkolne, muzyka
mgr Izabela Mytnik – muzyka
mgr Marta Hajduga – świetlica, doradztwo zawodowe
mgr Anna Basta – wychowanie przedszkolne
mgr Monika Burek – przyroda, biologia, wdr, gimnastyka korekcyjna
mgr Beata Hołysz – język polski, historia
mgr Małgorzata Koterla – język angielski
mgr Bożena Ziobrowska – matematyka, technika, informatyka
mgr Karolina Litwińska – język niemiecki
mgr Bogumiła Turczyńska – język polski, historia
mgr Wiesław Rębiasz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Obłończyk – wychowanie fizyczne
mgr Krystyna Schabińska – język polski, biblioteka
mgr Małgorzata Sarota – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Lidia Duda – religia, zajęcia rewalidacyjne
ks mgr Adam Urbański – religia
mgr Małgorzata Brzegowy – matematyka, informatyka
mgr Małgorzata Lorek – matematyka
mgr Barbara Soboń – Dumana –  WOS
mgr Agnieszka Mirek – chemia
dr Iwona Bugajska-Bigos  j. angielski, zajęcia artystyczne, plastyka
mgr Marta Łatka  – geografia, oligofrenopedagogika, logopedia
mgr Joanna Pałka – szkolny pedagog

Pracownicy obsługi i administracji :

mgr Agata Porębska
Kazimiera Babiarska
Barbara Rejdak
Bernadeta Koszyk
Krzysztof Sarota