Podsumowanie 10 edycji Międzypowiatowego konkursu „Pejzaż sądecki – kolory Sądecczyzny”

Organizacja 10 edycji Międzypowiatowego konkursu dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  razem z PWSZ w Nowym Sączu i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Zwycięskie prace oglądać można na wystawie w Dworze z Łososiny, Muzeum Okręgowe, ul. Lwowska 226. Jubileuszowa edycja tej prestiżowej imprezy zbiegłą się z 20-leciem PWSZ i 10-leciem kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych nowosądeckiej uczelni. Jak zwykle na konkurs napłynęły bardzo piękne prace z wielu placówek, a także osób niepełnosprawnych. Tegoroczne hasło brzmiało: Pejzaż sądecki – kolory Sądecczyzny. Organizacją imprezy od 10 lat zajmuje się dr Iwona Bugajska-Bigos. Jury nagrodziło także naszych uczniów:
Nagrodzeni:
1. Karol Wojtas IIIIG,
2. Kinga Oszczepalska IIG,
3. Agnieszka Koszyk IIG
Wyróżnienie:
Tomasz Hajduk IIIG