Podsumowanie konkursu z SKO… „Ziarnko do Ziarnka”

26 kwietnia odbyło się podsumowanie II Szkolnego Konkursu SKO

„Oszczędzając marzenia spełniamy”, które swoją obecnością zaszczyciła Pani

Krystyna Galarowicz, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Gródku

n/Dunajcem. O różnych formach i aspektach oszczędzania przypomnieli na

wstępie uczniowie klasy V w humorystycznym przedstawieniu pt. „Ziarnko do

ziarnka”, przygotowanym pod kierunkiem opiekuna SKO pani Bożeny Kafel.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z klas I-III, oraz 6 uczennic z klas IV-

VI. Zadaniem uczniów I kategorii wiekowej było wykonanie plakatu

promującego oszczędzanie, natomiast II kategorii EKO bankomatu.

Zwycięzcami I kategorii tegorocznego konkursu zostali:

  • Konrad Waściszakowski – kl.IIIb
  • Kamil Galarowicz – kl. Ib
  • Władysław Karbownik – kl. IIIa

Zwycięzcy II kategorii to:

  • Julia Łukasik – kl.V
  • Barbara Schnaider – kl.IV
  • Anna Konicka – kl. VI

Laureaci konkursu jak i wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni bardzo

atrakcyjnymi nagrodami, których fundatorem był Bank Spółdzielczy w Nowym

Sączu. Bardzo dziękujemy za przekazane nam środki finansowe i ogromną

radość jaką sprawiły piękne i cenne nagrody.