Prelekcja dotycząca cyberprzemocy

Prelekcję dotyczącą cyberprzemocy dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum I-III, przeprowadzili Panowie Policjanci z Komendy Policji w Łososinie Dolnej.