Próbna ewakuacja

Dnia 19 października w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Dokładnie o godzinie 11 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – Pani Dyrektor Annie Firlej, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i halę.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.
Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.