Rajd szkolny

W dniu 16 września 2015 r. odbył się pieszy rajd szkolny. Uczestniczyli w nim uczniowie od klas pierwszych szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum. Uczniowie pokonywali trasę pod opieką wychowawców i nauczycieli. W trakcie wędrówki rozwiązywali zadania i wykonywali ćwiczenia terenowe. Głównym celem rajdu była promocja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szkoła nasza uczestniczy w programie zdrowotnym w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ( 2012 – 2018) – Moduł Edukacyjny dla Młodzieży. Miejscem realizacji programu jest Jednostka Centralna – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz Jednostki Obwodowe ( w tym nasza szkoła).

W programie biorą udział wylosowane gimnazja z terenu Krakowa oraz gimnazja i szkoły podstawowe z pięciu subregionów województwa małopolskiego, między innymi nasze gimnazjum.

Program obejmuje następujące zadania:

  • opracowanie wykładów i przeprowadzenie szkoleń dla Nauczycieli Prewencji ( lekarzy , nauczycieli gimnazjum),
  • opracowanie prezentacji dla uczniów,
  • przeprowadzenie szkoleń dla uczniów,
  • przeprowadzenie badania ankietowego oceny stanu wiedzy i zachowań prozdrowotnych uczniów ,
  • każdy uczeń otrzymał podręcznik pt. „Abecadło profilaktyki. Jak zapobiegać chorobom układu krążenia”.

Udział uczniów w tym programie ma zwiększyć świadomość i pogłębić ich wiedzę na temat:

  • W jaki sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia?
  • Jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia?
  • Prawidłowe żywienie w prewencji chorób serca.
  • Jakie są objawy zawału serca?
  • Kiedy się udać do lekarza? Kiedy wezwać pogotowie?