Spotkanie przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu

We wtorek 14 czerwca nasi wolontariusze wzięli udział w plenerowym spotkaniu przedstawicieli wszystkich Szkolnych Klubów Wolontariatu współpracujących ze stowarzyszeniem Sursum Corda. W pięknej scenerii nawojowskich lasów odbyło się bardzo imponujące liczbowe podsumowanie całorocznej pracy wolontariuszy. Prezes stowarzyszenia Pan Marcin Kałużny osobiście podziękował wszystkim opiekunom szkolnych klubów oraz wręczył listy gratulacyjne wolontariuszom roku 2015/2016. Ten zaszczytny tytuł w naszym klubie zdobyła uczennica klasy III gimnazjum Karolina Konicka. Następnie koordynator ds. wolontariatu Pani Halina Rams przedstawiła najważniejsze projekty wolontariatu Sursum Corda. Było także ognisko, dmuchana zjeżdżalnia i oczywiście pamiątkowe zdjęcie ponad dwustu wolontariuszy. Na zakończenie wszyscy świetnie się  bawili, ucząc się układów tanecznych, które można wykorzystać w pracy ze swoimi młodszymi kolegami.