Spotkanie z misjonarzem

W dniu 6 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się z ks. Ryszardem Górowskim, który pracował na misjach w Kamerunie i Rwandzie. Ksiądz opowiedział nam o trudnym życiu mieszkańców tych krajów, o biedzi i chorobach, o panujących tam zwyczajach, o głębokiej ich wierze. Przybliżył sytuację gospodarczą i społeczną jaka panuje w tych krajach. Opowiedział o pracach jakie tam  prowadził , m.in. o  budowie kościoła, szkoły oraz remontach budynków. Dużym zaskoczeniem dla niego,  w tym pozytywnym znaczeniu jest  bardzo dobre wychowanie dzieci, które zawsze okazują starszym szacunek. Młodzi słuchają starszych oraz oczekują od nich rad i błogosławieństwa. Najstarsi jedzą zawsze pierwsi i to, co najlepsze. Dzieci czekają na swoją kolejkę cierpliwie. Afrykańczycy bardzo szanują misjonarzy, bo wiedzą, że mówią prawdę i dotrzymują słowa. To spotkanie dla wszystkich nas było ciekawym  przeżyciem oraz lekcją, która uczy pokory i miłości do drugiego człowieka. Wspieramy działalność misyjną   angażując się każdego roku  w Kolędników Misyjnych oraz składając jałmużnę wielkopostną na ten  cel. Tegoroczną jałmużnę przekazaliśmy księdzu Ryszardowi na pomoc  w krajach misyjnych m.in. na leczenie dzieci.