Spotkaniu przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu

Poczet  sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu -Górowej wraz z opiekunami w dniu 14 czerwca 2016 r uczestniczył w spotkaniu przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Zebrani uczniowie, nauczyciele, oraz zaproszeni goście spotkali się na modlitewnym czuwaniu w Klasztorze przy relikwiach świętej Kingi, które prowadził Ks. Paweł Stabach. Następnie zebrani przeszli z  placu św. Kingi od Bramy  Seklerskiej  pod  Ołtarz Papieski. W korowodzie  szli  także postacie polskich świętych i błogosławionych zasłużonych dla kościoła i Polski. Naszą szkołę reprezentowała błogosławiona Karolina Kózka. W błogosławioną wcieliła się uczennica naszej szkoły Aleksandra Łukasik. Przed  ołtarzem odbyła się prezentacja postaci świętych i błogosławionych. Po czym uczestniczyliśmy w  uroczystej  mszy świętej sprawowanej  przez Ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego.