Szkolenie Wolontariuszy

25 listopada trzydziestoosobowa grupa wolontariuszy z naszej szkoły oraz z Zespołu Szkół w Przydonicy uczestniczyła w warsztatach: Dlaczego warto być asertywnym w ramach udziału w projekcie „Działam bo lubię”. Dzięki warsztatom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę oraz umiejętności zakresu komunikacji międzyludzkiej i asertywności, mogli również zintegrować się z rówieśnikami z sąsiedniej szkoły.