Wieczór Świętej Cecylii

22 listopada 2015r. odbył się w naszej szkole „V Wieczór Św. Cecylii” –piąty z kolei przegląd piosenki i muzyki religijnej, którego organizatorkami były Pani Lidia Duda i Pani Jolanta Ziółkowska.

Hala sportowa, zamieniona w salę koncertową, wypełniła się publicznością, wśród której oprócz mieszkańców naszej miejscowości i okolic, znaleźli się też zaproszeni goście.

Pośród wykonawców utworów religijnych było troje dzieci w wieku przedszkolnym, 31 uczniów szkoły podstawowej, 10 uczennic gimnazjum, troje absolwentów naszego Zespołu Szkół. Dwie osoby nie wystąpiły z powodu choroby.

Gośćmi tegorocznego Wieczoru była nasza parafialna schola pod kierunkiem Pana Marka Wolaka. Wśród nich były uczennice szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. Piosenki i pieśni religijne w ich wykonaniu bardzo podobały się słuchaczom.

Na koniec wszyscy wykonawcy otrzymali upominki, których sponsorami byli: Ks. Adam Urbański, Ks. Stanisław Kukla, Pan Józef i Krystyna Schabińscy, Państwo Krzysztofa i Krzysztof Szczecina, Państwo Małgorzata i Krzysztof Sarota, Pan Józef Klimek, Pan Piotr Migdał, Pani Małgorzata Salamon, Państwo Janina i Henryk Rolka, Rada Rodziców, Sklepik „Kubuś”.