XVII Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Podolu – Górowej odbyły się eliminacje gminne XVII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja sędziowska w składzie:

Przewodnicząca Komisji – Monika Burek

Członek Komisji – Wiesław Rębiasz

Członek Komisji – Barbara Obłończyk

Członek Komisji – Barbara Opiło

Członek Komisji – Jadwiga Rosiek

Członek Komisji- Karolina Świderska

W Turnieju wzięło udział:

  • w kategorii szkoła podstawowa – 8 uczestników z 2 szkół z terenu Gminy Gródek n/D
  • w kategorii gimnazjum – 3 uczestników z gimnazjum z Podola – Górowej

Pełną listę uczestników w poszczególnych kategoriach wraz z uzyskaną liczbą punktów zawiera zestawienie zbiorcze wyników eliminacji stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

W kategorii szkoła podstawowa zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej, która zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

W skład drużyny wchodzą:

  1. Mikołaj Kołodziej
  2. Martyna Lisek
  3. Jakub Ziółkowski
  4. Kinga Matusik
W kategorii gimnazjum zwyciężyła drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Podolu-Górowej, która zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.
W skład drużyny wchodzą:
  1. Konrad Konicki
  2. Wiktoria Sadłoń
  3. Adrian Mordarski

Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy – w załączeniu potwierdzenie odbioru nagród.