„Życie ludzi w średniowiecznym mieście i na wsi”-projekt klasy V.

Życie ludzi w średniowiecznym mieście i na wsito projekt, który na lekcji historii realizowali uczniowie klasy V. W ramach projektu wykonali w grupach prace przedstawiające życie ludzi, ich zajęcia, przedmioty, którymi się posługiwali. Uczniowie wzorowo wywiązali się z powierzonego im zadania, a efekty ich pracy podziwiali uczniowie innych klas.