AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2018/2019

20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00, odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Podolu-Górowej.

Na spotkanie serdecznie zapraszają wychowawczynie.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację
do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2018/2019.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej informuje, że od dnia 1 marca 2018r. do dnia 14 marca 2018r. przyjmowane są wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wzory wniosków i oświadczeń do pobrania na stronie  i w sekretariacie szkoły. Harmonogram rekrutacji określa
Zarządzenie nr 10 Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2018r.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Dokumenty dla rodziców dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej
na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Oświadczenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Dokumenty dla rodziców dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie o rodzeństwie.

Oświadczenie o dogodnym miejscu zamieszkania.

Oświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej przez obojga rodziców.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

25 stycznia 2018r.

I – 16.00 sala 19

IIA – 16.30  sala 16

III – 17.00  sala 20

IVA – 15.30 sala 14

IVB – 15.30  sala 11a

V – 15.00 sala 18

VII – 16.00 sala 11

Nauczyciele w tym dniu pełnią dyżury dla rodziców w godzinach od 15.15 do 17.30

26 stycznia 2018r.

IIB  – 16.30 sala 20

VI – 16.00 sala 8

IIG – 15.00 sala 7

IIIG  – 15.30  sala 10

Nauczyciele w tym dniu pełnią dyżury dla rodziców w godzinach od 15.05 do 17.05

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

mgr Joanny Pałki
Środa 9:00 – 12:30
Czwartek 12:25 – 13:25
Piątek 8:50 – 13:20

Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 38 zł, na każde kolejne dziecko w rodzinie 19 zł.

Informacja dla rodziców dotycząca ogólnych warunków ubezpieczenia uczniów.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „BEZPIECZNA SZKOŁA”

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK KLASOWYCH
W DNIACH 21-22 WRZEŚNIA 2017 R.

21.09.2017 r. (czwartek)

15:00-oddziały 0a, 0b

15:30-klasa V

16:00-klasa I, VI

16:30-klasa IIa, IIb

17:00-klasa IVa, IVb

17:30-klasa III

22.09.2017 r. (piątek)

15:30-klasa III gimnazjum

16:00-klasa VII

16:30-klasa II gimnazjum

W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 9 :00 odbędą się spotkania informacyjne dla rodziców młodszej grupy przedszkolnej i zerówki.