AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrekcja szkoły informuję, że Urząd Województwa Małopolskiego prowadzi
nabór wniosków o stypendium w roku szkolnym 2018/2019 w ramach
Regionalnego Programu Stypendialnego. O stypendium ubiegać mogą się
uczniowie począwszy od klasy piątej oraz studenci. Uczniowie muszą
wykazać się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz w
naukach humanistycznych. Nabór wniosków trwa do 1 marca 2019r.
Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie internetowej Województwa
Małopolskiego  www.malopolska.pl w zakładce „ dla
mieszkańców/edukacja/regionalny program stypendialny”.

Harmonogram pracy świetlicy środowiskowo-problemowej w roku szkolnym 2018/2019

Obowiązuje od 10 września

Środa                7:15 – 8:00                     p. Bożena Kafel

Czwartek         7:15 – 8:00                     p. Bożena Kafel

ŚWIETLICA

  • Poniedziałek                         12:30 – 15:30                             7
  • Wtorek                                   13:15 – 15:00                              7
  • Czwartek                               13:15 – 15:15                              7
  • Piątek                        11:30 – 12:30, 13:15 – 15:30                7