Głosujmy na „Leśny zakątek”!!!

Skąd pojawił się pomysł?- „Leśny zakątek”

Wzbogacenie terenu przy Zespole Szkół w Podolu-Górowej o ścieżkę edukacyjną na terenie nieczynnego placu zabaw. Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna będzie żywą pracownią, w której dzieci będą mogły prowadzić badania i obserwacje, a także mieć okazję do obcowania z przyrodą. Ścieżka edukacyjna będzie wykorzystywana do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Umożliwi uczniom zdobywanie w naturalnym otoczeniu praktycznych umiejętności z różnych przedmiotów.

Projekt zakłada utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, która będzie miała na celu:

-zaspokoić potrzeby dzieci związane z zainteresowaniami przyrodniczymi,

-doskonalić umiejętności obserwacji przyrody,

-wyrabiać właściwy stosunek do ochrony przyrody poprzez kształtowanie nawyków ekologicznych,

-uwrażliwiać na środowisko przyrodnicze, szacunek wobec niego oraz racjonalne jego wykorzystanie,

-nabywać umiejętności wykonywania prostych prac związanych z uprawą roślin,

-wzbogacić zaplecze dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjno-przyrodniczych na świeżym powietrzu.

Rozmieszczenie poszczególnych stacji zostało rozplanowane w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać teren dawnego placu zabaw.

Stworzona ścieżka przyrodnicza wzbogaci walory krajobrazowe otoczenia szkoły, wzbogaci ofertę szkoły oraz podniesie poziom nauczania przedmiotów przyrodniczych o ważne i interesujące elementy.

Komu ma służyć?

Uczniom naszego zespołu ścieżka przyrodnicza pozwoli zdobyć wiedzę w sposób empiryczny. Ścieżka edukacyjna może stanowić cel spacerów dla dzieci szkolnych i ich rodzi, może być propozycją do prowadzenia zajęć dla nauczycieli z pobliskich szkół, przyczyni się do promocji aktywnego poznawania przyrody wśród lokalnej społeczności. Ze ścieżki korzystać mogą również uczniowie i rodzice w czasie organizowanych imprez szkolnych i gminnych np. festynów.

Jakie potrzeby będzie realizowała ścieżka edukacyjna?

Liczymy, że nasza propozycja przekona młodego człowieka do obcowania z przyrodą oraz potrzebę spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dzieci korzystając ze ścieżki „Leśny zakątek” będą mogły za pomocą wielu zmysłów poznawać otaczającą przyrodę i staną się bardziej świadomymi jej użytkownikami.

Jakie działania będą prowadzone?

Projekt obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej wyposażoną w niezbędne elementy: punkty ścieżki w postaci słupków, tablic edukacyjnych, które przybliżają różnorodność i złożoność świata roślin i zwierząt, terenowe gry dydaktyczne oraz drobna architektura ogrodowa-ławeczki, stoły, kamyki oraz odpowiednie rośliny ( drzewa, krzewy, rośliny zielne). Na terenie ścieżki znajdować się będą stacje powiązanie tematycznie z ekosystemem leśnym np. stacja informacyjna- miejsce z tablicą, z zasadami zachowania się na ścieżce- „Kodeks Przyrodnika”, stacja królestwa zmysłów- na tej stacji występują strefy pobudzające zmysły, labirynt wiedzy.

Planowany jest zakup dodatkowych przenośnych pomocy dydaktycznych ( np. przyrodnicze koło wiedzy, tablice magnetyczne), które pozwolą na prowadzenie ciekawszych zajęć w niesprzyjających warunkach pogodowych w sali lekcyjnej.

Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie zaangażowanie uczniów do tworzenia własnych kompozycji roślinnych.

Ścieżka planowana jest w miejscu dawnego i już nieczynnego placu zabaw. Czas realizacji to około 6 miesięcy.

Jakie wydatki miałyby być sfinansowane?

Zakup :

-elementów edukacyjnych (gier edukacyjnych) wzdłuż ścieżki,

-drobnej architektury ogrodowej (ławki, stoły, kamyki),

-materiałów do zagospodarowania ścieżki (kliniec, donice),

-roślin, ziemi, przyrządów ogrodniczych.

Chcąc przekonać Państwa do naszego projektu przygotowaliśmy prezentację, którą wykonali uczniowie naszej szkoły: Damian i Hubert.

Link do prezentacji: https://prezi.com/yruwgwi5vxe0/lesny-zakatek/

aviva-A3-1-