Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

w szkole podstawowej:

  • 02.05.2018 r.
  • 04.05.2018 r.
  • 01.06.2018 r.
  • 21.06.2018 r.

w gimnazjum:

  • 02.05.2018 r.
  • 04.05.2018 r.
  • 01.06.2018 r.
  • 21.06.2018 r.
  • 18-20.04.2018 r.