Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

2. 01. 2020 r.
3. 01. 2020 r.
21. 04. 2020 r.
22. 04. 2020 r.
23. 04. 2020 r.
12. 06. 2020 r.
25. 06. 2020 r.