Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

w szkole podstawowej:

  • 02.11.2018 r.
  • 15-17.04.2019 r.
  • 02.05.2019 r.
  • 19.06.2019 r.

w gimnazjum:

  • 02.11.2018 r.
  • 10-12.04.2019 r.
  • 02.05.2019 r.
  • 19.06.2019 r.