Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2017 roku przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej innowacją pod tytułem „Nauka słuchania i czytania ze zrozumieniem” objęta jest klasa I „B” Szkoły Podstawowej. Innowacja odbywa się trzy razy w tygodniu po 15 minut na zajęciach kształcenia zintegrowanego. W okresie początkowym polegała na otrzymywaniu przez uczniów ilustracji i wykonywaniu słownych poleceń nauczyciela – było to kolorowanie, zakreślanie, dorysowywanie, podkreślanie, otaczanie lub dokańczanie określonych elementów na ilustracji. Dokańczaniu zdań przez wybieranie i zakolorowanie odpowiedniego wyrazu. Uzupełnianiu luk w zdaniach wybranym wyrazem. Układaniu z rozsypanki zdaniowej tekstu do obrazka lub ilustracji. Uzupełnianiu luk w tekście podanymi wyrazami. Porządkowaniu kilku zdań tak, aby tworzyły różne formy wypowiedzi pisemnej. Porządkowaniu pisemnych wypowiedzi: opowiadania, opisu, listu, zaproszenia, ogłoszenia, które zostały podzielone na trzy części i zapisane w przypadkowej kolejności. Ostatnim etapem będzie przeczytanie początkowo krótkich potem coraz dłuższych tekstów i podkreślenie konkretnych fragmentów tekstu, udzielenie odpowiedzi na pytanie lub wybór jednej lub kilku odpowiedzi dotyczącej przeczytanego tekstu. Innowację prowadzi wychowawczyni Dorota Juszczyk.