Podsumowanie IX Międzypowiatowego konkursu plastycznego pt. „Pejzaż sądecki – górskie inspiracje”

W dniu 8 czerwca 2017 w Galerii Dwór z Łososiny w Miasteczku Galicyjskim (oddział Muzeum Okręgowego) w Nowym Sączu odbyło się uroczyste podsumowanie i wernisaż wystawy pokonkursowej IX Międzypowiatowego konkursu plastycznego pt. „Pejzaż sądecki – górskie inspiracje”. Wspólna inicjatywa trzech instytucji: Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Zespołu Szkół w Podolu oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu jak co roku zgromadziła liczne grono uczestników – uczniów i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z kilku powiatów. Na konkurs napłynęło ponad 450 prac, z których komisja złożona z nauczycieli akademickich kierunku Edukacja artystyczna wybrała wielu nagrodzonych i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Patronat nad konkursem objął JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. W uroczystości udział wzięli: Prorektor PWSZ dr Halina Potok, Dyrektor IP dr Zofia Muzyczka, Z-ca Dyrektora dr Beata Lisowska, mgr Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe) oraz liczne grono nauczycieli, rodziców i młodych artystów. Sponsorami konkursu byli: PWSZ w Nowym Sączu, Zespół Szkół w Podolu, GOK w Gródku n/Dunajcem, piekarnia „Tęgoborze”, sklep „Da Vinci”. Piękne prace uczestników oglądać można do połowy lipca w Miasteczku Galicyjskim. Gratulujemy uczniom naszej szkoły, którzy po raz dziewiąty przygotowali bardzo interesujące prace pod opieką swych nauczycieli. Organizacja konkursu: dr Iwona Bugajska-Bigos, mgr Agata Rolka, mgr Magdalena Chadaj. Dziękujemy Pani Dyrektor mgr Annie Firlej za wsparcie oraz pomoc w organizacji konkursu i uroczystości podsumowania.

Uczniowie nagrodzeni:

Klasy I-III:

 1. BARTŁOMIEJ STEFAŃSKI lat 8, III miejsce

Wyróżnienia:

 1. ANNA JAJE lat 8
 2. JAKUB LATOS lat 8
 3. MICHAŁ KOTERLA lat 9
 4. OLAF NĘDZA lat 7
 5. JULIA MARCHACZ lat 9

Klasy IV-VI

 1. Małgorzata Sarna – wyróżnienie

Gimnazjum:

 1. KACPER PRUSAK lat 16, I miejsce
 2. DAWID MATUSIK lat 16, II miejsce

Wyróżnienia:

 1. GABRIELA WOLAK lat 15
 2. DAMIAN SARNA lat 16