XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę: „Idźmy naprzód z nadzieją”

Uczniowie klasy VI wraz z opiekunami P. Barbarą Obłończyk, Lidią Duda i
Moniką Burek, rodzicami i pielgrzymami naszej miejscowości, stanęli u stóp
Jasnogórskiej Pani, by uczestniczyć po raz kolejny w Uroczystej Mszy św. o godz.
11.00, której przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik, krajowy
duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Na wspólną modlitwę, przybyło ok. 14 tys. uczniów oraz nauczycieli,
wychowawców i katechetów z ok. 350 szkół w Polsce.
W tym roku włączamy się w nurt Kościoła, przychodzimy z dziękczynieniem za
300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, 140 lat objawień w
Gietrzwałdzie i 100-lecie Objawień Fatimskich. To były nasze główne intencje.
Polecaliśmy również Panu Bogu nas samych, nasze rodziny, naszą szkołę i naszą
parafię.
Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do Podola- Górowej.