XXIV FORUM RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

26 września w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem odbyło się XXIV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej. Wzięli w nim udział dyrektorzy bądź przedstawiciele ok. 60 takich placówek.

Z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II spotkał się biskup tarnowski Andrzej Jeż, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów z naszej diecezji, m.in. przez Ks. Adama Urbańskiego. Za oprawę Mszy św. odpowiedzialni byli uczniowie naszej szkoły, którzy wywiązali się z tego zadania wzorowo. Zarówno uczniowie jak i Diakonia Muzyczna sprawili, że Eucharystia była bardzo podniosła.

Biskup przekonywał nauczycieli, by dostrzegali w swoich uczniach to, czego nie da się zawrzeć w programie, a nawet dostrzec wzrokiem. Zachęcał do spojrzenia na wychowanków tak, jak Maryja, wychowawczyni wielu pokoleń, wyszukująca swoim spojrzeniem każdego z nas indywidualnie. Taka perspektywa pozwala dostrzec w danym człowieku to, co w nim jest cenne, piękne, wartościowe, jego talenty i dary, które dobry nauczyciel potrafi wychwycić i pomóc uczniowi je rozwinąć.

Spotkanie to było okazją do zaprezentowania przez naszą szkołę dorobku 17-letniej pracy wokół Patrona. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali wystawę, na której przedstawili swoje prace (kroniki, obrazy, stroje jasełkowe, kompozycje z kwiatów) i plakaty prezentujące osiągnięcia i sukcesy (Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II, wolontariat, BRD, szlachetna paczka, krwiodawstwo, Wieczór Św. Cecylii, Bajdurek, jasełka, twórczość). Na pamiątkę spotkania uczniowie  rozdawali przybyłym gościom podstawki i zakładki wykonane przez dzieci  na kole plastycznym.

Tego typu zjazdy są okazją do bliższego poznania się, wymiany doświadczeń i podpatrzenia ciekawych pomysłów.

Prezentacja dorobku naszej szkoły: